Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

AFI AFstudeerproject Informatica Presentaties - SCHOOLEXAMEN PO6

Maandag 9 april 2018 vinden de afstudeerpresentaties informatica plaats.

De presentaties van het afstudeerproject informatica vinden plaats in het informaticalokaal F207.

 

Voorafgaand aan de toetsweek, dus in week 13 moet het volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier ingeleverd zijn in de map met het eindverslag voor de vakjury. Elk team bereid een wervelende afstudeerpresentatie voor in lokaal F207, en zorgt er zelf vooraf dat alle hardware en software in lokaal F207 goed en vlot functioneert (en heeft alles vooraf goed getest). Het team is zelf verantwoordelijk voor de goede werking binnen de daarvoor gereserveerde tijd. Elk teamlid heeft een gelijkwaardig aandeel in de presentatie en komt ongeveer even lang aan het woord.
We beginnen precies op tijd met een strak tijdschema in lokaal F207.

Helemaal onderaan het programma voor deze zitting.

 

Na de afronding van de afzonderlijke leerstofonderdelen voor het vak informatica zijn de leerlingen informatica in 5-havo en 6-vwo begin januari gestart met het afstudeerproject informatica. In dit project komen de verschillende vak onderdelen bij elkaar en wordt er samengewerkt in een projectteam. In teamverband wordt er een informatiesysteem gebouwd volgens de eerder behandelde methodieken.

De teams maken deel uit van BroSoft, een fictief IT-bedrijf dat softwareproducten ontwikkelt voor andere bedrijven, instellingen of verenigingen. De IT-manager, dhr. De Brouwer, heeft de leiding over een aantal IT-teams van BroSoft.

Projectmanagement, projectplan, vooronderzoek, informatieanalyse, Deming cirkel, organisatiestructuren, organigram, software engineering, watervalmodel, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, realisatie, broncode, compileren, DBMS, primaire sleutels, vreemde sleutels, gebruiksfase, interface, Flash, HTML, CSS, client-server systemen, dynamische websites, Open Source, OSI- en TCP/IP-model, Apache, CMS Joomla, Prince-2, SCRUM, tijdregistraties en nog veel meer begrippen komen bij de verschillende teams om de hoek kijken. Tja, informatica kent een vakjargon dat veel afkortingen bevat.

Als een vanzelfsprekendheid worden de taken verdeeld en verwerven de teamleden hun eigen specialisaties. Daarbij wordt niet geschroomd nieuwe stukken (vaak Engelstalige) literatuur eigen te maken, research uit te voeren en het geheel toe te passen in het te bouwen informatiesysteem. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Het teamwork is van groot belang. Met ups en downs worden de doelstellingen uit het projectplan in meer of mindere mate bereikt en wel... door de projectteams zelf!!!

Presentatie
Tijdens de presentatie geeft elk team door middel van een (PowerPoint)Presentatie aan wat ontwikkeld moest worden en hoe dat gerealiseerd is.
Het belangrijkste onderdeel vormt de demonstratie van de gemaakte producten. Werken de gemaakte onderdelen goed (en werken de gemaakte onderdelen goed samen) en is de prestatie van voldoende niveau. Heeft het team tijdig aanpassingen gemaakt als dat nodig mocht zijn om tot een goed product te komen en is een en ander goed in het eindverslag verwerkt.
Tot slot wordt kort ingegaan op de samenwerking in het team en met de eventuele opdrachtgever, en er worden vragen  beantwoord.
De presentatie moet vlot verlopen, elk teamlid neemt een evenredig deel van de presentatie voor zijn/haar rekening. Het moet een wervende en wervelende presentatie worden.... waarbij het IT-bedrijf BroSoft goed uit de verf komt.

 

De presentaties worden beoordeeld door de medekandidaten en door een deskundige vakjury.

Onderstaand het programma (tijden bij benadering).

 

Programma afstudeerpresentaties informatica

maandag 9 april - lokaal F207: 9.00u - 10.45u

 

 

 

 

Afstudeerproject informatica - teams

tijd teamnr naam onderwerp
9.00u 01 David de Cuba Bouwen PC & Security
    Jimi Hessel  
    Nillus van Oort  
    Nard van Raamsdonk*  
9.15u 02 André Goosen* Responsive website koor
    Furkan Ongan  
    Dirk van der Waerden  
9.30 03 Carmen Engelen  Gametechnologie + game(app)
    Tycho Geleijnse*  
    Jelle de Kort  
9.45 04 Bart de Brouwer*  Robotica + simulatie(gametech)
    Lars de Nennie
    Boeb Schoenmakers  
10.00u 05 Tess Boogers  Responsive website kookclub
    Maaike Neggers*  
    Martijn Weber  
10.15 06 Eva Coomans Gametechnologie + game
    Juling Liu  
    Sicong Nie*  
10.30 07 Ben Coppens* Blockchain & Mining Bitcoins
    Luc van de Noort  
    Jaap van der Schoot  
10.45u SLOT    

* = projectleider/scrummaster: de projectleider/scrummaster controleert wekelijks de tijdregistratieformulieren van de teamleden...