Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

Informatica is het vervolg in de bovenbouw op het vak ict in de onderbouw. Bij ict in de onderbouw leer je als gebruiker met informatiesystemen en toepassingen om te gaan.

google glassesBij informatica leer je als bouwer informatiesystemen ontwerpen, je leert programmeren (het maken van apps) en je verkrijgt inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van geautomatiseerde systemen.
Onderwerpen die behandeld worden zijn grafische vormgeving, webtechnologie, gametechnologie, robotica, projectmanagement, ontwerpen, programmeren, netwerken, beveiliging, databases en software engineering. 

Informatica: prijzen winnen voor het beste profielwerkstuk of afstudeerproject informatica.

Informatica is een vrij te kiezen vak voor alle profielen in de bovenbouw van havo en vwo. Ook kun je het vak kiezen als profielkeuzevak in het profiel natuur & techniek. Na de basismodulen, die voor iedereen gelijk zijn, kun je keuzeonderwerpen kiezen die aansluiten bij je profiel of vervolgopleiding.

Informatica gaat over het verwerken van gegevens met smartphones, tablets en andere computers. Dit wordt ook wel ICT genoemd: Informatie- en Communicatietechnologie.

Het examenprogramma op de havo omvat 320 klokuren. Dat betekent dat 'de gemiddelde leerling' zo'n 320 klokuren (in 4- en 5-havo samen) aan informatica moet besteden om een voldoende te kunnen behalen. Dat geldt overigens ook voor de meeste andere examenvakken. Omdat het vak veel praktijk kent is dat voor de meeste leerlingen geen probleem. Het is een modern vak en wat je bij dit vak leert kan je toepassen in zowat elke vervolgopleiding.

Het examenvak informatica op het vwo omvat 440 uur. Dat betekent dat 'de gemiddelde leerling' zo'n 440 klokuren (in 4-, 5- en 6-vwo samen) aan informatica moet besteden om een voldoende te behalen. Datzelfde geldt overigens ook voor de meeste andere examenvakken. Omdat het vak veel praktijk kent is dat voor de meeste leerlingen geen probleem. Het is een modern vak en wat je bij dit vak leert kan je toepassen in zowat elke vervolgopleiding. Je leert kritisch kijken naar moderne hulpmiddelen, 'thinking out of the box', innovatief denken. Iets waar je een leven lang plezier van hebt.