ICT & Mediadesign in de onderbouw

Je gaat diagrammen maken van de kaasverkoop van Willem Twee, zodat de kaasverkoop overzichtelijk in beeld gebracht kan worden.

 

1 Start Excel en vraag het werkblad kaasverkoop op. Maak daarna het gestapelde diagram van de gegevens zoals afgebeeld in de onderstaande figuur.

 

 

Bekijk het diagram goed, zodat je begijpt op welke manier de kaasverkoop in dit gestapeld diagram wordt weergegeven.

 

2 Bewaar het werkbald met het gestapeld diagram onder de naam kaasverkoop_gestapeld_diagram.

 

In de volgende opdracht ga je weer uit van het werkblad Kaasverkoop en ga je een aantal gegevens verwerken in een sectordiagram ofwel cirkeldiagram.

 

3 Vraag het werkblad Kaasverkoop weer op en maak van de gegevens van de maand juni een sectordiagram.

 

4 Bewaar het werkblad onder de naam Kaasverkoop_sectordiagram op je usb stick.